Vnitřní pravidla poskytovatele
Jezdecký klub, Farmářský kroužek

 

img/jezdeckyklub.jpg 1.Přihlášení do klubu
Zákonný zástupce dítěte objednává účast v Jezdeckém klubu předem telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem, dohodne si termín 1.schůzky v Jezdeckém klubu a provede platbu zálohy 200,- Kč pro rezervaci vybraného termínu v hotovosti nebo převodem na účet poskytovatele. Záloha se nevrací, odečte se z ceny klubového poplatku. Zákonný zástupce vyplní Přihlášku, podepíše a přinese na 1.schůzku Jezdeckého klubu.

2.Klubový poplatek
Klubový poplatek se platí na 1 měsíc předem, vždy v posledním týdnu předcházejícího měsíce. Přijímán je v hotovosti vedoucí provozu, která vystaví pokladní doklad převodem na účet poskytovatele 728162002/5500, uvede jméno a příjmení dítěte a období, na které se platba vztahuje. Po dohodě je možno uhradit i delší časové období. Pokud nedojde ke včasné platbě, automaticky zaniká nárok na požadovaný termín v Jezdeckém klubu.

3.Docházka do klubu
Dítě dochází pravidelně v dohodnutý termín na schůzky Jezdeckého klubu, přichází včas a je dostatečně oblečeno vzhledem k aktuálnímu počasí, má vždy pevnou obuv a svačinu. Zákonný zástupce dítěte je zodpovědný za své dítě před začátkem a po skončení klubu. Dítě předá instruktorce maximálně pět minut před začátkem schůzky a po skončení si dítě osobně převezme. Instruktorka je zodpovědná za dítě během konání klubu.

4.Neúčast na schůzce
Oznámení plánované neúčasti: Pokud zákonný zástupce oznámí, že se dítě nebude moci konkrétní schůzky zúčastnit a doručí tuto informaci PÍSEMNĚ na schůzku klubu nebo E-MAILEM, SMS, poměrná část klubového poplatku mu bude odečtena. Oznámení náhlé neúčasti: Oznámit neúčast dítěte lze nejpozději do 8:00 v den konání klubu výhradně zasláním sms na tel. 724 941 344, nebo zasláním e-mailu na farmapodmohylou@gmail.com, pak vzniká nárok na náhradu a poskytovatel na vyžádání nabídne náhradní termín. Náhradu lze uplatnit nejpozději do konce následujícího měsíce, POKUD DOŠLO K UHRAZENÍ KLUBOVÉHO POPLATKU na tento měsíc. Náhradu nelze přenést na jiné dítě. Zrušení schůzky: Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě extrémní nepřízně počasí nebo organizačních důvodů schůzku Jezdeckého klubu zrušit, v takovém případě bude zákonného zástupce neprodleně informovat na telefonní číslo uvedené na Přihlášce, nabídne náhradní termín nebo vrátí poměrnou část klubového poplatku.

5.Odhlášení z klubu
Zákonný zástupce doručí informaci o přerušení nebo ukončení docházky PÍSEMNĚ nebo E-MAILEM. Uvede jméno a příjmení dítěte a období, na které dítě docházku přeruší. Pokud má zájem od konkrétního měsíce pokračovat, bude mu místo na základě takto provedeného odhlášení rezervováno.

www.farmapodmohylou.cz
Poskytovatel služby: Farma pod Mohylou, s.r.o., Nové sady 988/2, Brno-střed, Staré Brno, 602 00, IČO: 07216033
Provozovna: Farma Pod Mohylou, Družstevní, 664 42 Želešice, Česká Republika
Objednávky: 724 941 344, farmapodmohylou@gmail.com
Číslo účtu sdružení: 728162002/5500 (Raiffeisenbank a.s.)